Distriktskontakter

1 - Oslo, Asker og Bærum

Eirik Stenhaugeirik.stenhaug@nrh.no

2 - Hed/Opp

Alf Dalbyalf.dalby@nrh.no

3 - Buskerud

Kjell Tore Bakketunkjelltorebakketun@gmail.com

4 - Telemark

Kristin E. Larsenkristin.eg.larsen@gmail.com

5 - Agder

Jannicke Rabbenjannicke.rabben@nrh.no

6 - Sør-Rogaland

Ronny Olsenjambo.olsen@hotmail.com

7 - Hordaland

Tor Monsentor.monsen@nrh.no

8 - Sogn og Fjordane

Wenche Haddalhaddalwenche@gmail.com

9 - Møre og Romsdal

Ronny Bunesronny.bunes@nrh.no

10 - Trøndelag

Lill Hemmingsen Bøelillboe@online.no

11 - Søndre Nordland

Cicilie Knutsenciciknut@online.no

12 - Hålogaland

Johan H. Weydahljohan.weydahl@gmail.com

13 - Troms

Marit Kiil SilliMarit.silli@gmail.com

14 - Finnmark

Tone Bjerknestonenese@hotmail.com

15 - Østfold og Follo

Ronny Iversenronny.iversen@nrh.no

16 - Romerike

Olav Hallvard Lieolav.lie@nrh.no

17 - Nord-Rogaland

Harald Hansenharald.hansen1@haugnett.no

18 - Vestfold

Silje Merete Steinstøsilje.merete.steinsto@gmail.com