Innlandet

Den 20. august i 1983 ble det stiftet en underavdeling av daværende Foreningen Norske Lavinehunder (FNL) på Lillehammer. Underavdelingen fikk navnet distriktsorganisasjonen i Hedmark og Oppland (DIO Hed/Opp). Distriktet er organisert med ett distriktsstyre og med fem lokale lag fordelt over to fylker, Hedmark og Oppland.

 

I 2017 byttet distriktet navn til Innlandet. I utstrekning er Innlandet distrikt det største i NRH.  

 

Felles for medlemmer i distriktet er ønske om å kunne bidra i redningstjenesten som en ressurs. For å oppnå dette ønsket så arrangeres det ukentlige treninger i de enkelte lag, distriktsvise samlinger og sist men ikke minst årlige hovedkurs i regi av NRH sentralt. 


Alle som ønsker å delta på våre treninger og samlinger er hjertelig velkomne, ta kontakt med det lokale lag og bli med. 

 

Lokale lag