ÅRSMØTET I NRH HORDALAND DISTRIKT FOR 2021

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 21.12.2020

/media/50100/logo21.png
Frist for innsending av årsmøtesaker blir 15.02.2021

 

Årsmøtet for Norske Redningshunder Hordaland er satt til søndag 21. mars kl. 1700. Møtet blir enten avholdt i et lokale i Bergen eller gjennomført over Teams. Dette kommer styret tilbake til i innkallingen.

Frist for innsending av årsmøtesaker blir 15 februar 2021 til e-post: frank.listol@nrh.no

 

Funksjoner / tillitsverv som står på valg i styret er: nestleder, sekretær og et styremedlem, to varamedlemmer og to revisorer.

Ta kontakt med valgkomiteen om du har forslag på medlemmer eller melde deg som kandidat selv.  Kontaktinformasjon til valgkomiteen 2020:

Tom Christian Haugland, Mobil: 9112 3141, Epost tom.christian.haugland@nrh.no 

Gro Merete Alendal, Mobil 91516911, Epost gro.merete.alendal@nrh.no 

Regine Hoel, Mobil 92666869, Epost regine.hoel@nrh.no   

 

Hederstegn

I forbindelse med årsmøtet 2021 ønsker vi å gjøre heder på medlemmer som oppfyller kriteriene for hederstegn i Norske Redningshunder. Kom gjerne med forslag til kandidater i vårt distrikt. Retningslinjen ligger HER.