Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid.

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 12.03.2020

/media/50100/logo21.png
I dag fattet styret i Nrh Hordaland distrikt følgende beslutning:

Styret i NRH Hordaland distrikt har vedtatt å avlyse årsmøte som er planlagt til torsdag 19. mars kl. 18:00. Årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid.  Årsaken er den raske utviklingen i korona smitten i Norge sammenholdt med de råd som er gitt av smittevernmyndighetene. Styret i NRH Hordaland orienterer Norske Redningshunder sentralt ved administrasjonen om vår beslutning.

Dette vil medføre at det sittende styret fortsetter inntil nytt årsmøte er gjennomført. Vi vet pr i dag ikke når det er mulighet for å gjennomføre et nytt møte. Vi vil følge de retningslinjer som Hovedstyret og administrasjonen i Norske Redningshunder beslutter. Vi vil holde medlemmene orientert og kalle inn til nytt årsmøte etter vedtektene når tiden er moden for det.

Hovedstyret skal ha nytt møte i kveld torsdag 12 mars. Beslutningene fra dette møtet vil trolig bli gjort kjent på de sentrale nettsidene i kveld, og vi ber medlemmene følge med der.