Ønsker du å bli den nye Beredskapsansvarlige (BA) for Norske Redningshunder Hordaland?

Skrevet av: Silje Madsgard Publisert: 04.11.2018

/media/49648/konsentrert-hundefoerer.jpg
Ønsker du å bli den nye Beredskapsansvarlige (BA) for Norske Redningshunder Hordaland?

31.12.18 går perioden for BA i NRH Hordaland ut.

 

Styret i NRH Hordaland skal innstille på ny BA til NBU senest 23. november 2018. Selv om sittende BA har stilt seg tilgjengelig for gjenvalg, ønsker styret å bekjentgjøre denne muligheten i medlemsmassen.

 

Dersom du ønsker å være med i vurderingen i innstillingsprosessen, må du sende en kortfattet søknad om din motivasjon og evt kompetanse og erfaring til Frank Listøl mailadr: frank.listol@nrh.no innen 15 november 2018

 

I NRHs vedtekter står følgende:

 

  • 34 Beredskapsansvarlig

 

I hvert politidistrikt skal det være en beredskapsansvarlig (BA) og eventuelt én eller flere assisterende BA. Disse oppnevnes av NRHs beredskapsutvalg (NBU) etter innstilling fra distriktsstyrene i de distrikt som ligger i politidistriktet. Den nærmere organiseringen av beredskapen organiseres av NBU.

 

 

Valg av ny BA gjøres på NBU-møte 7-9 desember. 

 

 

For interesserte kan det være nyttig å sette seg inn I BA  instruksen, lese om NBU sitt arbeid eller ta kontakt med noen av distriktets BA èr for å høre hva funksjonen går ut på.

 

 

 

For styret i NRH Hordaland

Frank Listøl

 

 

Link til BA-instruks