Ønsker du å bli den nye Sambandsleder Distrikt (SLD) for Norske Redningshunder Hordaland?

Skrevet av: Silje Madsgard Publisert: 07.11.2018

/media/48657/11883029_10153468082386421_103360292_o-kopi.jpg
Ønsker du å bli den nye Sambandsleder Distrikt (SLD) for Norske Redningshunder Hordaland?

Rollen Sambandsleder distrikt utløper 31.12.2018 for Hordaland distrikt

Styret i NRH Hordaland skal innstille på ny sambandsleder til NBU senest 10. desember 2018. Selv om sittende SLD har stilt seg tilgjengelig for gjenvalg, ønsker styret å bekjentgjøre denne muligheten i medlemsmassen.

Dersom du ønsker å være med i vurderingen i innstillingsprosessen, må du sende en kortfattet søknad om din motivasjon og evt kompetanse og erfaring til Frank Listøl mailadr: frank.listol@nrh.no innen 1. desember 2018

I NRHs sambandsinstruks står følgende:

SLD er på vegne av Fagleder Samband (FLS) ansvarlig for sambandstjenesten i eget distrikt i Norske Redningshunder (NRH).  Med sambandstjeneste menes utstyr for og bruk av VHF, nødnett og tilsvarende kommunikasjonsutstyr.

Arbeidsoppgaver 

• SLD skal utføre inspeksjoner som blir pålagt av Fagleder Samband (FLS) for å sikre at sambandsutstyret i eget distrikt er operativt og virker etter sin hensikt.

• SLD skal også påse at utstyret blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte i eget distrikt, herunder sikre gode laderutiner.

• SLD er ansvarlig for at det føres materielloversikt som viser hvor utstyr i nødnettleveransen i eget distrikt i NRH til enhver tid er plassert. Materielloversikten skal føres i sentral database.

• SLD skal til enhver tid ha oversikt over brukere i sitt distrikt som har gjennomført nødnettopplæringen. Oversikten skal føres i sentral database. 

• SLD skal ha god kunnskap om bruk av nødnett generelt og i FORF-organisasjoner spesielt. 

• SLD bør informeres og involveres i øvelser arrangert av BA/DI, samt ved eksterne øvelser.  

• SLD plikter å informere FLS ved brudd på instrukser,

 

For styret i NRH Hordaland

Frank Listøl