Førstehjelpskurs

Skrevet av: Silje Madsgard Publisert: 10.05.2018

/media/49855/31898537_10155231575281126_6209551527716061184_n.jpg
1.hjelpskurs, grunnleggende, blir avholdt 1-3. juni-18

Kurset er på 24 timer og avholdes i løpet av en helg, så det blir det lange dager.

Kursstart fredag kl 18, lørdag og søndag 9 – 19

Instruktør: Bjørn Eyvind Halvorsen

Påmelding til kursleder: yngve.smordal@nrh.no
Sted: Lokalene våre i Litleåsvegen 61

Momenter i kurset:
• Hundeførerens opptreden på skadested.
• Klargjøring av skadet for transport, mental førstehjelp.
• Gjenopplivning - hjerte - lungeredning (HLR).
• Sirkulasjonssvikt, symptomer og behandling, blødninger.
• Bruddbehandling, fallskader, forgiftninger og brannskader.
• Kuldeskader (lokale frostskader og hypotermi), heteskader.

Minner om førstehjelpskurs tatt hos andre aktører, i revidert Godkjenningsprogram gjeldende fra 1/1-18 står det nå hva kravene for dette er.

Dokumentasjon på kurs tatt hos andre aktører sendes Fagteknisk utvalg i NRH: FTU@nrh.no