Høringsrunde nytt godkjenningsprogram i NRH

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 28.11.2019

/media/50100/logo21.png
FTU har den siste tiden arbeidet med et utkast til nytt godkjenningsprogram. Før programmet ferdigstilles, skal det gjennomføres en høringsrunde. Høringen skal foregå i 2 kanaler; organisatorisk ved Distriktsstyrene og faglig ved Distriktsinstruktører.

Distriktsstyrene skal gi tilbakemelding på:

 • Organisatoriske endringer/utfordringer ved innføringen av det nye programmet slik det er presentert
 • Lokale kurs og samlinger
 • Prøver
 • Arbeidsbelastninger på instruktører og andre
 • Andre aspekt som påvirker distriktet

 

Distriktsinstruktører/instruktører skal gi tilbakemelding på:

 • Faglige endringer/utfordringer ved innføringen av det nye programmet slik det er presentert
 •  Lokal utdanning av hundeførere
 • Prøver
 • Arbeidsbelastninger på instruktører og andre
 • Andre aspekt som påvirker distriktet
 • Gjennomgang av programmet med tanke på strukturen som er lagt frem
 • Gjennomgang av programmet med tanke på innhold/øvelser

 

Konsekvensbeskrivelse

Felles spørsmål: Hvilke konsekvenser ser dere for dere for organisasjonen ved innføringen av det fremlagte programmet?

Fritt spillerom med tilbakemeldinger, men stikkord kan være; mer/mindre forbruk av tid og penger, faglige konsekvenser, operative konsekvenser, kvantitative konsekvenser m.m

Distriktsstyret og DI / instruktørene har følgende frist:

Svarfrist: 1. februar 2020

De godkjente HF-ere i NRH Hordaland distrikt vil få mulighet til å uttale seg gjennom sin distriktsinstruktør. De som ikke er godkjente hundeførere, men som også ønsker å uttale seg, kan sende sine skriftlige innspill med den bestillingen som er gitt over, til  frank.listol@nrh.no innen 20. januar 2020.

Alle høringsdokumenter er lastet opp på Sharepoint. Er du medlem i Hordaland kan du se dem der 

 Med hilsen styreleder Nrh Hordaland distrikt, Frank Listøl