Høstsamling Voss

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 27.08.2018

/media/50106/dsc_0506.jpg
Sett av helgen 12.-14. oktober og bli med på høstens treningssamling.

Hordaland distrikt har den gleda av å ynskje deg velkommen til  treningssamling for medlemmer, frå nybyrjar til hundeførar.. Samlinga har fokus på søk i høgfjellet.

Treningsområde er Vikafjellet.


Overnatting : Brandset militærleir med greie rom og god plass! Ein må rekne med å dele rom.
Mat: Alle tek med tørrmat og mjølk/juice etter behov, og me har felles frukost. Kaffi og varmt vatn vert servert. Dei som ynskjer det kan setja medbrakt mat på kjøl fredag kveld.
Det vert ikkje servert mat på fredag. Middag laurdag kveld er einaste måltid som er inkludert.
Buforhold hund: Hundane overnattar i bilane, alt. lagerrom i rubbhall.

Påmelding, bruk skjema for sentrale og lokale kurs og send e-post med personalia på deg og hunden til :
jannedkvitne@hotmail.com
Skriv evt. ynskje om romkamerat.

Medlemmar frå eige distrikt har prioritet.

Pris :
Hundeførar                          500
Medlem                                 700
Medlem andre distrikt    1000
Utan overnatting/kost
Hundeførar .                         250
Medlem                                  350
Medlem andre distrikt     500

Bindande påmelding innan 30.09.18 Betalast til konto.nr. 5296. 05. 01160 (Norske Redningshunder Hordaland distrikt 07 og merkast ”Treningssamling Voss 2018” Forfall må meldast snarast!
Kontaktperson: Jarle Mjånes 91666387, Jan Nedkvitne mob.9166775