Kunne du tenkt deg å bli med i team som materialforvalter?

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 22.01.2024

/media/50555/last-ned-1.jpeg
Medlemsmassen i distriktet øker, og det er derfor behov for å få inn en person til som kan være med å holde oversikt over utstyret som hører distriktet til.
"Å forvalte utstyret til NRH Hordaland med økende antall medlemmer og flere godkjente ekvipasjer er etterhvert blitt en oppgave som styret mener bør deles på flere enn en materialforvalter. Dette både for å ha en overlapp og for å lette belastningen ved å fordele oppgavene. Styret søker derfor etter ny materialforvalter som kan jobbe i team sammen med sittende materialforvalter. Materialforvalterne holder oversikt over utstyret som NRH Hordaland eier og gjør innkjøp etter avtale med styret. 
 
Materialforvalterne rapporterer til styret og følger retningslinje for Materialforvalter.  
 
Interesserte bes melde sin interesse til styret-hordaland@nrh.no