Kursinvitasjon til A og B-godkjente hundeførere

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 15.10.2018

/media/48454/aw1014.jpg
Førstehjelp ved selvmord


INVITASJON TIL GRATIS KURS I
FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE

Dato: 3. og 4. november
Tid: kl. 09:00 til 16:30 begge dager
Sted: Fellesverket, Sverres gate 3, 5010 Bergen.

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

På kurset lærer deltakerne:
Hva kjennetegner en person i selvmordsfare?
Hva trenger denne personen i den aktuelle situasjonen?
Hvordan møte vedkommende der han/hun befinner seg?
Hvordan arbeide med usikkerhet om å leve eller dø?
Hvordan komme over på håp-/livssiden og lage en plan for å forhindre umiddelbar fare for skade eller død?
Hva finnes av hjelperessurser i lokalsamfunnet?

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.
Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Påmeldingsfrist 21. Oktober.

Påmelding via denne linken https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5256206&sid=6qZz06aTy3

Spørsmål kan rettes til thorbjorn.fosse@redcross.no