Omorganisering av distrikt

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 28.01.2019

/media/50100/logo21.png
NRH sentralt gjennom rep.møte besluttet i 2018 å legge ned Nord-Rogaland distrikt og legge det geografiske området under Rogaland distrikt.

Av ulike grunner har Hordaland distrikt organisert trening i Haugesund gjennom Sunnhordland treningslag. Etter omorganiseringen av distrikt har Rogaland distrikt ønsker om å stå for organisering av trening som foregår innen deres geografiske område. En naturlig konsekvens av dette er at Sunnhordland treningslag er blitt avviklet, og medlemmene i Haugesund har etter personlige preferanser begynt å trene på Stord treningslag, eller meldt overgang til Rogaland distrikt.