Sommerhilsen fra styret

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 08.07.2023

/media/50665/img_9938x.jpg
Foto: Marthe Kryvi
Til medlemmer av NRH Hordaland distrikt

Hei alle sammen!  

Sommeren er her, og det går mot spennende tider med hovedkurs og andre aktiviteter. Vi i styret ønsker å minne medlemmene våre om å tenke på kalenderen vår når dere er ute og knipser bilder av flinke hunder og hundeførere i aksjon på kurs og samlinger fremover. Vi vil veldig gjerne ha tilsendt bilder til kalenderen! Det er viktig at de er i god oppløsning, i liggende format og helst med NRH-logo synlig. De kan sendes på mail til karstein.myrdal@nrh.no 

 

Ellers vil vi minne medlemmene på å samarbeide godt om treningsterrengene våre. Det er viktig at vi representerer NRH på en god måte når vi er på trening, og at vi tar hensyn til hverandre og andre som benytter seg av det samme terrenget. Da vil vi forhåpentligvis få lov til å bruke områdene i årene som kommer også. 😊 Ekstra viktig er godt samarbeid for de av lagene våre som benytter seg av de samme områdene. Ønsker man å trene i samme område som andre lag har sine lagstreninger, så bør man kontakte dem slik at man kan koordinere dette på en god måte. 

 

Da gjenstår det bare for styret å ønske alle en riktig god sommer, og en ekstra lykkeønskning til dem som skal opp til prøver og godkjenning i tiden fremover!