Styret i Hordaland distrikt søker ny materialforvalter.

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 16.05.2023

/media/50211/dw8hx02v-1.jpg
Etter at forrige materialforvalter trakk seg i fjor trådte representant fra styret midlertidig inn i rollen. Det forrige styret hadde planer om å legge dette frem for distriktets medlemmer etter årsmøtet i år. Vervet legges derfor frem nå slik at alle har mulighet til å melde sin interesse for rollen som materialforvalter.

 

Det er ønskelig at den som skal ha vervet har, eller tilegner seg, god kunnskap om NRH sitt utstyrsbehov både med tanke på ekvipasjer under trening og for godkjente ekvipasjer innen alle tre disipliner. Lageret vårt ligger i Arna/Åsane Røde Kors sitt korpshus i Liamyrane og den som ønsker vervet må være motivert for, og kunne stille for overlevering av utstyr etter avtale. 

Materialforvalter skal holde rede på og holde oppdatert register over distriktets utstyr, hvem som har utstyret og i hvilken stand det er i. Materialforvalter rapporterer til styret. 

Interesserte bes ta kontakt med styret v/Henrik Duesund innen 24. mai. E-post: henrik.duesund@nrh.no