Utkast på nye innstrukser og repmøtesaker

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 26.02.2020

/media/50100/logo21.png
Til medlemmer som ønsker å komme med uttalelser eller har repmøtesaker.

Det er kommet utkast på nye instrukser fra NRH sentralt som er å finne på SharePoint, samt referat fra HS. Viser og til repmøtesaker der vi skal uttale oss innen 1.april.

Medlemmer som ønsker å komme med uttalelser i forbindelse nye instrukser, eller har saker til repmøtet som de ønsker styret skal bringe videre sender dette via denne link.

Svarfrist for innsendelse er satt til 08.03.2020 slik at det kommer styret i hende innen neste styremøte.