Innlandet

Den 20. august i 1983 ble det stiftet en underavdeling av daværende Foreningen Norske Lavinehunder (FNL) på Lillehammer. Underavdelingen fikk navnet distriktsorganisasjonen i Hedmark og Oppland (DIO Hed/Opp). Distriktet er organisert med ett distriktsstyre og med fem lokale lag i Innlandet.

 

I 2017 byttet distriktet navn til Innlandet. I utstrekning er Innlandet distrikt det største i NRH.  

 

Felles for medlemmer i distriktet er ønske om å kunne bidra i redningstjenesten som en ressurs. For å oppnå dette ønsket så arrangeres det ukentlige treninger i de enkelte lag, distriktsvise samlinger og sist men ikke minst årlige hovedkurs i regi av NRH sentralt. 

 

Alle som ønsker å delta på våre treninger og samlinger er hjertelig velkomne, ta kontakt med det lokale lag og bli med. 

 

Alarmtelefon Innlandet 97 51 08 22

Fakta om Innlandet

Kontaktperson: Alf Dalby

Telefon: 90 54 27 14

E-post: alf.dalby@nrh.no

Medlemmer: 103

Distriktsnummer: 2

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 20

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 6

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer: 0