Hedmark

Hedmark lag ble stiftet 23.07.87 som et lokal lag i FNL (Foreningen Norske Lavinehunder).
Da FNL senere skiftet navn til Norske Redningshunder (NRH) så var laget fortsatt aktivt og ble med på navneskiftet.

Hedmark lag har tradisjon for å ha et stort nedslagsfelt hva medlemmer gjelder,
vi har per i dag medlemmer fra Grue i sør til Stor Elvdal i nord og fra Stange i vest til Elverum i øst.
Dette medfører at mange av våre medlemmer kjører et stykke for å trene sine hunder.

Vi har per i dag redningshunder som er godkjent i alle disipliner:

Hedmark lag har aktive medlemmer som deltar i distriktets styre og beredskapsarbeidet som tillitsvalgte og ledere.

Vi har per i dag en godkjent instruktør ettersøkning.

 


Hedmark Lag

Kontaktperson: Tom Hjemsæteren

Telefon: 90783840

E-post: tom.hjemsateren@nrh.no

Medlemmer: 30

Distriktsnummer: 02

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 10

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 1

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer:Treninger

2 dager pr uke i sommerhalvåret, noe mer sporadisk i vinterhalvåret