Bli medlem

Alle kan bli medlem i Norske Redningshunder. Som aktivt medlem trener og utdannes du til redningstjenesten, mens du som støttemedlem er med på å legge til rette for og synliggjøre organisasjonens arbeid. Som medlem er du uansett med på, enten direkte eller indirekte, å øke sjansene for å redde menneskeliv.

Innmeldingsskjema

Prisliste for medlemskap
  • Hovedmedlem: 600,-
  • Hustandsmedlem: 300,-
  • Støttemedlem: ,-
  • Støttemedlem bedrift:
    Valgfritt beløp (min ,-)
  • Melder du deg inn etter 

    1. november gjelder kontingenten ut året og påfølgende år.

Hovedmedlem og husstandsmedlem

Hovedmedlem: De som aktivt trener redningshund for å delta i redningstjenesten.

 

Husstandsmedlem: Personer som deler husstand med et hovedmedlem kan få medlemskap til halve prisen.

Støttemedlemskap

Støttemedlem privatperson: For deg som ønsker å støtte organisasjonen og følge med på arbeidet. Støttemedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter, det vil si at du ikke kan stemme ved valg og delta i styrer. 

 

Støttemedlem bedrift: Ønsker du og virksomheten din å vise samfunnsengasjement og støtte Norske Redningshunder kan dere velge et valgfritt beløp på over 800 kroner i året.

 

Ta kontakt med administrasjonen dersom dere ønsker å vise dette på egne kanaler og trenger materiale.