Rekruttlag for de som er interessert i å utdanne redningshund i Ålesund og omegn

I Ålesund har vi det siste året hatt stor pågang av nye medlemmer som ønsker å trene hund til redningstjeneste. Vi har derfor startet et eget rekruttlag med treninger to ganger i uka: Mandager og onsdager

Rekruttlag vil startes opp jevnlig ca to ganger per år.

Formålet med rekruttlaget er å kunne ivareta nye medlemmer på en god måte og bidra til at nye medlemmer får bedre veiledning enn det de får på dagens treningslag.

Rekruttlaget vil være "inngangsporten" for trening i NRH for alle som bor i Ålesund og omegn. De som ønsker å være med å trene med NRH må derfor vente til et nytt rekruttlag startes opp. Rekruttlaget er et tilbud til de som har et ønske om å trene frem en godkjent redningshund. Det forventes derfor at man deltar på de aller fleste treningene og i tillegg trener selv mellom treningene med rekruttlaget. Etter en periode på rekruttlaget vil det ble foretatt en evaluering av deltakerne og de deltakere som har hatt god progresjon og nådd et nivå som gjør at de kan ta mer selvstendig ansvar for egen trening vil bli flyttet over på treningslag sammen med resterende medlemmer i området.

Det er Ronny Bunes (instruktør) og Britt Unni Røstad (distriktinstruktør) som har ansvaret for opplæringsplan og evaluering. Den praktiske treningen vil bli fordelt på flere veiledere som samarbeider om timeplanen.

Vi setter i gang første gruppe med rekruttlag i oktober 2021. Om du er interessert i å være med så starter rekruttlaget:

- Tirsdag 19. oktober klokken 18: Informasjonskveld (teori, uten hund)

- Mandag 25. oktober klokken 18: Informasjonskveld (med hund)

- Fra og med onsdag 27. oktober: Treninger hver uke mandag og onsdag

Vi håper mange stiller. Gi beskjed om du er interessert i å bli med, så får du tilsendt informasjon om oppmøtested. Send gjerne en beskrivelse av deg selv og hvilken hund du har. 

Vel møtt!

Kontaktperson: Stine Puck,

stine.puck@nrh.no

tlf 971 94 084