Treningslag

Ettersøkning

I vårt distrikt er det seks aktive treningslag. Lagene trener på forskjellige steder, og er organisert slik at de fleste trener i nærheten av det området de bor i. Aktiviteten varierer noe fra lag til lag, med de fleste trener to til tre ganger per uke, helger inkludert.

Lagkoordinator er Tommy Henriksen, e-post.

Lavine

Trenes i samarbeid med nabodistrikter. Lavinetreningen er organisert av personer i distriktet som har som mål om å godkjenne lavine eller som vil gi hunden erfaring i å søke i snø.

Distriktinstruktør lavine: Anders Sten Nessem, e-post.

Katastrofesøk

Trenes i samarbeid med nabodistrikter. Katastrofesøkstreningen er organisert av personer i distriktet som har som mål om å godkjenne katastrofesøk.

Katastrofesøkskoordinator: Gina Reenskaug, e-post