Treningslag

Ettersøkning

I vårt distrikt er det seks aktive treningslag. Lagene trener på forskjellige steder, og er organisert slik at de fleste trener i nærheten av det området de bor i. Aktiviteten varierer noe fra lag til lag, med de fleste trener to til tre ganger per uke, helger inkludert.

Lagkoordinator er Tina Treu Os, e-post.

Lavine

Trenes i samarbeid med nabodistrikter. Lavinetreningen er organisert av personer i distriktet som har som mål om å godkjenne lavine eller som vil gi hunden erfaring i å søke i snø.

Distriktinstruktør lavine: Anders Sten Nessem, e-post.

Katastrofesøk

Trenes i samarbeid med nabodistrikter. Katastrofesøkstreningen er organisert av personer i distriktet som har som mål om å godkjenne katastrofesøk.

Katastrofesøkskoordinator: Gina Reenskaug, e-post