Økende smittepress og strengere smittevernregler i Oslo, Asker og Bærum

Skrevet av: Marit Stormoen Publisert: 16.03.2021

/media/50338/nrh-korona.jpg
Innskjerping av smittevern for ordinære treninger i Oslo, Asker og Bærum
Grunnet økende smittepress og strengere smittevernregler er det tatt en helhetlig vurdering av gjeldene regler fra regjering og respektive kommuner, og vi har kommet frem til at:
  • Trening kan fortsette, gitt at man trener i kommunen man bor i
  • Maks 5 på trening
  • Faste treningskohorter i denne perioden
  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Sørg for god hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Vis forsiktighet ved bytting av gjenstander/belønning
  • Hold minst to meter avstand og reduser kontakt mellom personer
  • På trening skal én person utnevnes til smittevernansvarlig og påse at reglene etterleves