Effekter av Koronavirus-situasjonen for NRH Oslo, Asker og Bærum

Skrevet av: Marit Stormoen Publisert: 16.03.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
I henhold til bestemmelsene fra NRHs hovedstyre har styret i Oslo, Asker og Bærum kommet fram til følgende:

Hovedstyret har bestemt at det ikke skal gjennomføres møter, samlinger, organiserte treninger eller prøver i perioden fram til den 15. april. Hovedstyret vil følge utviklingen og vurdere eventuelle endringer. I henhold til hovedstyrets retningslinjer er all aktivitet i NRH Oslo, Asker og Bærum fram til 15. april avlyst.

Styret i NRH Oslo, Asker og Bærum har i et ekstraordinært styremøte den 16.3.2020 besluttet at årets vårsamling må avlyses. Denne skulle vært avholdt på Starmoen den 17. til 19. april. Vertene (Ole Reistad senteret) har permittert alle sine ansatte ut april og vi kan derfor ikke gjennomføre samlingen selv om hovedstyret skulle løfte restriksjonene den 15. april. 

Videre har vi besluttet å opprettholde alle andre aktiviteter som er planlagt etter den 15. april under den forutsetningen at hovedstyret da løfter restriksjonene. Ved en eventuell forlengelse av denne perioden vil ny beskjed følge. 

Det vil ikke bli åpnet for påmelding til A-prøver før restriksjonene er opphevet, men planleggingen av prøvene går som normalt. 

Styret har ikke besluttet tidspunkt for nytt årsmøte, om dette skal gjennomføres fysisk må det utsettes til etter den 15. april. 

Vi vil forsøke å holde distriktets hjemmesider oppdatert om eventuelle endringer. 

Styret ønsker alle en trygg og smittefri tid framover, og en spesiell takk til alle dere som innehar samfunnsviktige oppgaver utover NRHs aktivitet.