Informasjon rundt tentamen/eksamen samt attestering i modul 3

Skrevet av: Tommy Henriksen Publisert: 01.04.2022

/media/50524/guinnes-2.jpg
Foto: Tommy Henriksen
Informasjon rundt tentamen/eksamen samt attestering i modul 3

Det er kommet endel spørsmål rundt dette med avvikling av tentamen/eksamen, samt attestering i modul 3.

I den forbindelse kommer distriktet med litt info:

Når det gjelder det nye godkjenningsprogrammet er det ikke lenger behov for å avvikle de tradisjonelle A og B prøvene. Instruktørgruppa ønsker derfor at prøver i modul 2 og 3, samt attesteringer i modul 3 i størst mulig grad skal gjøres innad på lagene, eller at det samarbeides på tvers av lagene med dette.

DI har allerede hatt en gjennomgang sammen med laglederne for å kartlegge behov for bedømming. De ekvipasjene som har behov for bedømming i modul 2 og 3, må selv melde dette til sin lagleder så snart de er klare for dette.  Dette gjelder også Senior Hundeførere som skal regodkjenne. Senior Hundeførere har anledning til å attestere på mange oppgaver i modul 3 og per i dag har vi 11 stk. som kan utføre dette. 

Vi håper med dette at vi unngår den enorme arbeidsmengden vi har hatt med avlegging av prøver de siste årene og at bedømmingen sprer seg mer jevnt ut, utover sesongen. 

Ta gjerne kontakt med lagleder, instruktør eller DI dersom dere lurer på noe i forbindelse med dette.