Introduksjonskurs Mars 2022

Skrevet av: Tommy Henriksen Publisert: 05.02.2022

/media/49757/4.jpg
Introduksjonskurs Mars 2022

Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum inviterer til introduksjonskurs for de som er interessert i å få mer informasjon om Norske Redningshunder (NRH) og hva som kreves av hund og fører for å bli en godkjent ekvipasje. Kurset er obligatorisk i vårt distrikt før videre utdannelse kan starte, og du trenger ikke være medlem i NRH for å delta på dette kurset.

Det er krav til oppmøte alle kursdager.

Kurset avvikles på forskjellige steder på Romerike, i Oslo og i Bærum og man må påregne kjøring til og fra de forskjellige oppmøtestedene. Det er ikke mulighet for kollektiv transport til enkelte av disse, og av den grunn vil det være svært viktig å disponere egen bil. Hunden din må kunne oppholde seg i bilen de dagene den skal være med på kurset.

Kursavgift er kr. 2 000,- pr. deltaker.

Dersom det er to førere på samme hund, vil man måtte betale dobbel kursavgift og man kan ikke bytte hund underveis i kurset. Deltakere som etter første helg velger å avbryte videre deltakelse, gis en refusjon på kr. 500,-.

Frist for påmelding er 01.03.22, og påmelding er ikke gyldig før innbetaling er registrert inn på distriktets kontonummer: 5083 06 45931

Nærmere og detaljert informasjon angående kurset vil bli sendt på mail til alle påmeldte deltakere senest 05.03.22. Ved spørsmål kan kursleder, Odd Einar Tysnes kontaktes fortrinnsvis på mail, eller på telefonnummer som nevnt under kursplanen.

Link til påmeldingsskjema: https://forms.office.com/r/2qftGwNxQW

Kursplan:

Helg 1:

Lørdag 19.03: kl. 10.00 - 17.00: Teori om NRH og den Norske Redningstjenesten.

Søndag 20.03: kl. 10.00 - 17.00: Teori NRH`s godkjenningsprogram / veien til å bli en godkjent ekvipasje / hundens mentalitet og informasjon om vår anleggstest av hund.

Denne helgen inneholder kun teori, så dersom hund må medbringes må den ligge i bilen (det vil bli anledning til å lufte hund underveis på kurset).

Onsdag 23.03: kl. 18.00 – 22.00

Helg 2:

Lørdag 26.03: kl. 10.00 – 17.00.

Søndag 27.03: kl. 10.00 – 17.00.

 De tre siste dagene av kurset, vil foregå utendørs med følgende temaer:

· Anleggstest av hund (lørdag/søndag)

· Demonstrasjon av godkjent redningshund

· Samarbeid og relasjon til egen hund

· Forsterker og belønning

· Figurantrollen

Vi gjør oppmerksom på at endringer i kursplanen kan forekomme, og at deltakerne da vil bli informert om dette.

Kursleder Odd Einar Tysnes E-post: odd.einar.tysnes@nrh.no

Mobil: +47 47784432