Kiwanisklubbene i Divisjon Viken støtter Norske Redningshunder

Skrevet av: Lasse B Rossing Publisert: 18.06.2021

/media/50402/_l9a0771.jpg
Søk i mørket Foto: Lasse B Rossing
Kiwanisklubbene i Divisjon Viken støtter Norske Redningshunder – Oslo, Asker og Bærum distrikt

Ved påsketider i år fikk leder i distriktet, Lasse Bjørn Rossing, en overraskende telefon fra Viseguvernør Helge Bagøien i Kiwanis Divisjon Viken, som ville vite litt mer om aktivitetene i distriktet vårt. Det viste seg etter hvert at Kiwanis divisjon Viken, i forbindelse med årets påskeprosjekt, hadde bestemt at vi skulle være de heldige mottagere av en støtte på 200.000 kr. Vårt distrikt hadde kommet opp som kandidat etter forslag fra Kiwanis Club Byrgin, som er en av fire klubber i Kiwanis Divisjon Viken. Bakgrunnen for tildelingen, er at Kiwanis i sitt program bl.a. skal hjelpe lokalsamfunnet på områder der stat og kommune ikke kan gi den nødvendige økonomiske støtte.

Hva / hvem er Kiwanis? Mange vil kanskje stille seg dette spørsmålet, og da skal vi gi en kort forklaring.

Kiwanis er en 106 år gammel internasjonal humanitær serviceorganisasjon av frivillige og består av ca. 600.000 aktive kvinner og menn i mer enn 80 land i hele verden. Kiwanis skaffer midler gjennom arbeid og forskjellige aksjoner.

Avtalen med Kiwanis divisjon Viken ble undertegnet 30 april i år. Støtten vi har fått, skal fordeles over 4 år med 50.000 kr hvert år. Beløpet for inneværende år er gitt av de tre Kiwanisklubbene i Oslo. De resterende 150.000 kr, er gitt av Kiwanis Club Byrgin, Bærum.

Hele støttebeløpet på 200.000 kr skal gå til gjennomføring av hundeførersamlingen. Dette er vår viktigste samling for våre hundeførere der ytterligere kompetanseheving er målet. Støtten gir oss en unik mulighet til å hente inn ressurser og løfte en allerede svært innholdsrik samling enda ett hakk.

For å ta godt vare på midlene vi har fått og utnytte den best mulig, har distriktet nedsatt en komite bestående av nestleder i styret, DI, BA og en teknisk arrangements-ansvarlig. Disse skal ha sitt første møte i disse dager.

Med bakgrunn i støtten, døper vi om samlingen til «Kiwanis Hundeførersamling» for å minne oss og andre om hvem som har gitt oss denne fantastiske muligheten. Noen representanter fra Kiwanisklubbene i Viken vil overvære kommende samling for å se litt hva vi driver med og for å gi oss en kort innføring i Kiwanis sine aktiviteter og virksomhet.

Distriktet takker Kiwanis Club Byrgin samt de øvrige tre Kiwanisklubbene i Divisjon Viken for denne generøse gaven, og kan forsikre om at pengene kommer veldig godt med i vårt arbeid med utviklingen av ekvipasjer til redningstjenesten i Norge.