Laginndeling ettersøkning våren 2019

Laginndelingen for Sør Rogaland gjelder kun for onsdagstreninger. Lørdag melder du deg på treningene uavhengig av hvilket lag du er på.

Du må registrerer deg på distriktet gamle hjemmeside når du skal trene. Det gjør du ved ved å velge Terminliste, treningen det gjelder og Påmelding. I Kommentar-feltet kan du legge inn en kortfattet beskjed om hva du ønsker å trene på. Registrer deg i god tid før treningene, senest innen kl 24.00 dagen før.

Har du meldt deg på men allikevel ikke kan komme, gi beskjed til instruktør/lagleder, ev til andre på laget. Du kan også melde deg av på hjemmesiden under Terminliste - Mine påmeldinger.

Styret i DIO-et har bestemt at man må ha minimum 6-8 treningsøkter per måned (onsdag er 1 økt og lørdager er 2 økter) for å stå på laglista. Dette er fordi vi ikke kan bruke tid på ekvipasjer som ikke vil klare godkjenningen, og det vil man ikke klare med færre økter pr måned. 

I perioder kan det være noen som av ulike grunner ikke får trent nok. Det må da avtales med instruktør/lagleder på laget, evt med DI (distriktsinstruktør/Tone). Instruktørene følger med på progresjonen til alle ekvipasjene, og vil hvert halvår vurdere om man har den ønskede progresjon/fremgang til å fortsette.

 

Lag 1: Sør-Rogaland

Lag 2: Sør-Rogaland

Lag 3: Sør-Rogaland

Lag 4: Sør-Rogaland

Lag 5: Nord-Rogaland

Lag 6: Sør-Rogaland

Paul (instruktør,
A)

Tone (instruktør,
TF)

Herman (A)

Kaare (instruktør,
TF)

Thor Andre

Bjørn (TF)

Ronny (A)

Morten (A)

Gro Elin (A)

Aud (A)

Kasper

Gry (A)

Hilde Even Cecilie (A)

Ritva (B)

Ingvild

Alexandra (B)

Arve (B)

Thomas

Andrea Tommy Tina Thor Egil
Frode

Marianne

Barry Stine Christine Jan Erik
Torfinn Oddvar Ida Dag Mikal Lone
Gro Elise     Ane    

A = A-godkjent, B = B-godkjent, TF = Tidligere hundefører

 

Noen er fristilte og står ikke oppført på laglista. Fristilt i vår er Stig WK, Rebekka og Marie. Dere melder dere på tirsdag kveld der det er færrest påmeldte. Husk å trene på lørdager!