Nyttig informasjon

Ettersøkning

Vi har pr.t. 4 treningslag. Hvem som deltar på hvilke lag er oppgitt i lagoversikten.

Vi trener onsdag fra kl. 18:00, lørdag fra kl. 10:00. Du melder deg på trening på våre gamle hjemmesider. Der kan du også se hvem som er påmeldt de ulike treningene. Også Facebook-gruppen NRH Sør-Rogaland distrikt brukes for å koordinere treninger.

Det er viktig at du møter presis eller litt FØR fordi vi fordeler folk på ulike lag i starten av treningsøkta. Har du problemer med å være presis, ta kontakt med lagleder.

Det forventes at du deltar på treningen inntil alle er ferdig. Må du gå tidlig, må du gi beskjed om dette før treningen starter.

Sjekk at alle er kommet tilbake til standplass før treningsområdet forlates etter trening!

Lavine

Lavinesesongen i Rogaland løper fra oktober til cirka påske påfølgende år. Vi begynner sesongen med fert- og lansetreninger i sandstrendene på Jæren. Disse treningene vil du finne på terminkalenderen, når sesongen starter.

Når snøen kommer i fjellet, i desember eller januar, reiser vi lengre for å trene. Siden det er væreavhengig hvor og når vi drar, avtaler vi dette på Facebook. Hvis du er medlem av NRH Distrikt Rogaland og vil være med på lavinetreningene, må du derfor be om å få bli medlem av Facebook-gruppen Lavinetrening i Rogaland, slik at du kan se når og hvor vi reiser, og også melde deg på treningene. Andre NRH-medlemmer i distriktet kan også bli medlem på gruppen, hvis de ønsker å følge med i arbeidet vårt.

Samlinger

Vi har siden 1997 invitert til en årlig treningssamling på Dyranut. Vi trener på spor, rundering og overvær. De første årene ble samlingen avholdt i september. Den er nå flyttet til august. Vi bor på Dyranut Fjellstue og trener i områdene rundt fjellstua, Riksvei 7 og veien inn mot Trondsbu og Tinnhylen.

Vi arrangerer vanligvis også en treningssamling hver vår og høst. Vi organiserer oss i treningslag etter disiplin og trener på de disiplinene som de deltagende ekvipasjene prioriterer. I tillegg arrangerer vi ofte en øvelse for de godkjente og en øvelse for ekvipasjer som er under opplæring. Vi har tradisjonelt arrangert treningssamlingene på Tjørn, men pga. problemer med overnattingssted har vi siden 2014 lagt treningssamlingen til Bakkeåno Camping i Sokndal.

Vi arrangerte i 2014 for første gang på lang tid to lavinesamlinger i Røldal med instruktør. Vi arrangerte C-kurs og trente på momenter fram mot B- og A-godkjenning. Vi har som ambisjon å gjøre dette til en tradisjon. Samlingene kommer trolig til å bli arrangert i Røldal eller Sirdal.