Treningssteder

Alsvik Alsvik ved Lutsivassdraget. Parkering ved Alsvik natursenter. Ta riksvei 13 forbi Hana og Vatne mot Hommersåk, ta av til høyre - skilt Alsvik, følg skiltene.
 
Austre Amøy Møtested første treninger er første bussholdeplass etter avkjøring fra E39Veibeskrivelse: Kjør E 39 gjennom Rennfast tunnelen (første tunnell). Like ved den gamle bomstasjonen ta til høyre mot Bru og Åmøy. Kjør over brua og mot Austre Åmøy. Ca 11 km etter brua, ved en kirke, sving bratt til venstre. Først oppover denne bakken, så til høyre - Søreveien. Kjør til "enden", ved stor gård.

Biltilsynet på Forus  

Bjerkreimssenderen Vent nede ved Moi gård eller ved grinda. Kjør oppover når alle som skal trene har ankommet

Bogafjell Området er mest egnet til rundering/teigsøk/momenter. Litt spor/spormomenter oppe på en grusbane på høyre side etter at man er startet på grusveien. Litt sporterreng nedover mot skolen (bratt/tett) og litt oppe bak grusbanen/fotballbanen (ved en gjerdeklyver). Nede ved skolen (venstre side, bak arbeidsområdet) kan man sikkert også trene spor på hardt underlag og andre momenter, søk på andre steder enn i skogen.

Runderingen langs ny grusvei, minst 5-600 m, sannsynligvis lengre, men det blir veldig tett og krattete mot slutten. En starter ca 100 m fra bommen pga en grusbane oppe på høyre side, rett bak skogen, var litt folk der.

Litt utfordringer med bla en grøft langs høyresiden og mye nedfallstrær og hogstfelt, men helt ok og grøfter ol er jo fint å få trent på hvordan forsere. Turfolk, hundelufting mm langs midtlinja, men ikke folk ute i terrenget, kun langs grusveien.

Borestranden  

Bue  

Dale Kjør til Dale i Sandnes kommune. Kjør gjennom murbygningen og parker ved barnehagen. Det er mange turgåere i området på lørdagene.

Eikeland 1 og 2

Kjør Fv 506 og ta av ved skilt til Eikeland Skule. Kjør forbi skolen og ta av til venstre nedforbi gården. Ta av til høyre med én gang og kjør rundt jordet og opp til porten. Åpne denne og kjør opp i området (men husk å lukke porten bak). Parkering i først kryss. Alt innenfor porten og gjerdene er tilgjengelig terreng, som vist på bildet under. Dette området kalles "Eikeland 1".Flassavatnet Parkering ved skytebanens standplass. NB Googles kart i området mangler veier.
Gravassryggen  

Hålandsskogen Hålandskogen utenfor Ålgård: Kjør E 39 til Ålgård. Følg skilting mot Bryne, vei 506. Ca 2-3 km utenfor Ålgård kommer man til en liten vei inn i skogen på venstre side, skiltet til Høga Håland. Følg denne veien et stykke (ca 400 m) til en litt stor parkeringsplass på venstre side.Kommer du fra andre kanten (Bryne osv) så kommer avkjørselen til Høga Håland på høyre side, like etter skiltet til Kverneland.

Hetlandsskogen i Tengs Kjør E 39 sørover forbi Vikeså. Ved Tengs, ta av og kjør ca 7 km. Ta av til høyre ved skilt Hetlandskogen (Hetlandsvegen), kjør ca 2 km og ta av første avkjørsel til venstre med skilt til badeplass. Etter 250 meter, hold venstre. Parkeringsplass på venstre side etter ytterligere 200 meter.

Holmavatn Dersom du kommer nordfra,kjør til Ålgård og ta riksvei 506. Ta av på Fv 205 mot Undheim (Skiltet "til 505"). Følg 505 mot Undheim. Ta av på 504 mot Varhaug. Det er skiltet til Holmavatn. Man kan også ta Rv 44 og kjøre 504 fra Varhaug. Ta Rv 44 og kjør 504 fra Varhaug.
Hølestøl Kjør via Vatnekrossen veien mot Lauvik. Like etter Hommeland kommer en til Hølestølveien. Denne følger en gjennom en grind til endes og parkerer på tunet ved gården.

Kubbetjørn  

Lortabu

Lunde skole i Hundvåg  

Luramyrveien 40
 
Melsheia Parkering på den øverste parkeringsplassen. Grei runderingsløype videre innover. Gode muligheter for spor

Melsvatnet Parkering ved turområdet.

Mjåvatnet Mellom Egersund og Sokndal. Vi har lov å kjøre inn i terrenget.

Moi gård  

Orrestranda Ved  Friluftshuset på Orre. Kart Nærbø. Kun om onsdager i vinterhalvåret. 

Ølbergskogen Ligger på Sola, ikke langt fra flyplassen. Kjør fylkesvei 510, inn på Nordsjøveien (374) - skilt Ølberg. Følg skilt. Til slutt Ølbergveien (380). Parkering på siden der det er "garasjebygg". NB! Ikke parker på gresset!
Parkeringsplass ved Hurtigruta Carglass  

Røde Kors-huset i Sandnes
 
Røldal Røldal Camping. Overnatting for Lavinesamling.

Røyslandsvatnet
 
Skykula nedre parkering Ta E39 til Bjerkreim. Avkjøring mot Birkemo og vei videre mot Lauperak. Før siste bakkene ned til Lauperak, ta til høyre og følg veien til endes.

Sokndal - Bakkaåno camping
 
Stangelandssenteret
 
Sviland 1 Ved sandtak – nesten tvers over veien fra SBK område. Fra E 39 – ta av ved Bråsteinsvatnet mot Sviland – første grusvei på høyre side etter sandtaket. Kart Stavanger. 

Sviland 2
 
Tjesseim Fra E 39, ta av mot Figgjo. Kjør forbi Figgjohallen og Figgjo skole. Ta Tjesseimveien, til venstre og under E 39. Følg Tjesseimveien til den øverste store gården ("oppe til venstre") som ligger like ved en stor skog. Parkering til høyre for bygget.

Tjørn Kjør E 39 sørover, forbi Vikeså. Ta inn til Bjerkreim, Lauperak og følg skilting Lauperak, Tjørn, ca 15 km fra E 39. Vi parkerer enten ved hytta eller ved en ”parkeringslomme” like før. Sau i terrenget fra ca juni – oktober/november. Kart Ørsdalsvatnet og Bjerkreim.

Trollskogen i Hundvåg Parkering ved pumpehuset nederst i Niseveien. Rundering ca 500 meter. Strandsøk mulig. Også bunkerser.

Trones Skole Postveien 65 i Sandnes

Tungenes
 
Veraland Kjør helt opp, forbi parkeringsplassen og opp traktorveien til toppen, hvor man kan parkere. Lukk grinder, om de er åpne.

Vigreskogen Fra nord: Kjør forbi Bryne og videre mot Egersund på RV 44.Ta av til venstre (første vei til venstre etter innkjøring til Nærbø) ved alle mastene/ Rogaland Radio. Deretter ca 100 m og parkering er første til høyre. Kart Nærbø. Dersom det skal holdes prøver i skogen, kan Rogaland Radio kontaktes for å få låst opp bommen. Kontaktperson er Steinar Fredheim (@telenor.com), Tlf: +47 51683651/faks: +47 51683670/mob: +47 901 41 135