Kontakt oss

Søndre Nordland Distrikt strekker seg fra Brønnøysund i sør til Hamarøy i nord.
Distriktet har lokallag i Bodø, på Mo og i Mosjøen
For tiden har vi 12 hunder godkjent for ettersøk, 6 lavinehunder og 1 godkjente hunder for katastrofesøk.

 

Xoran

Alarmtelefon Søndre Nordland 47 34 84 01

Fakta om Søndre Nordland

Kontaktperson: Nan-karin Mikalsen Anspach

Telefon: 48282271

E-post: nan-karin.anspach@nrh.no

Medlemmer: 70

Distriktsnummer: 11

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 12

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 6

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer: 1