Kontakt oss

Søndre Nordland Distrikt strekker seg fra Brønnøysund i sør til Hamarøy i nord.
Distriktet har lokallag i Bodø, på Mo og i Mosjøen
For tiden har vi 14 hunder godkjent for ettersøk, 3 lavinehunder og 4 godkjente hunder for katastrofesøk.

 

Xoran

Alarmtelefon Søndre Nordland 47 34 84 01

Fakta om Søndre Nordland

Kontaktperson: Line Olsen

Telefon: 48039197

E-post: line.olsen@nrh.no

Medlemmer: 70

Distriktsnummer: 11

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 14

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 3

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer: 4