NRH Trøndelag

Informasjon om vårt distrikt

Trøndelag fylke er 44 267 km2 og strekker seg 392 km i luftlinje fra nord til sør. Til sammenligning er det "bare" 383 km fra Trondheim til Oslo.

Hundeførere i Trøndelag har blitt utkalt på 36 aksjoner i 2023. Det er pr 31. desember 2023, 25 godkjente ekvipasjer i ettersøkning (sommer), 7 i lavine og 6 i USAR i vårt distrikt. NRH har 176 medlemmer i Trøndelag. Dette er både hoved-, husstands-, støtte- og æresmedlemmer.