Trening

Påmelding til treninger på sms til treningsansvarlig. 
Frist for påmelding er før kl. 12:00 treningsdagen på hverdager.
I helg er frist for påmelding kl. 18:00 dagen før trening.

Treningsansvarlige:

Marit (MS): 95 19 52 15 Susanne (SB): 99 73 34 28
Lisbet (LS): 95 73 39 42 Vemund (VS): 99 03 15 80
Torgeir (TJ): 91 00 94 41 Marie (MT): 99 31 80 03
Maja (MA): 48 29 63 68 Benedikte (BN): 99 16 78 68
Bjørg (BA): 95 10 12 17 Trond-Arne (TAN): 99 50 62 00
Odd-Arne (OAH): 90 18 64 23 Hilde (HH): 97 15 17 13
Pål (PM): 41 28 32 42  
Jenny (JL): 46 68 21 76