Vil du bli hundefører i NRH distrikt Troms?

Vi har for tiden inntaksstopp fra 02.08.22-01.09.23. Du kan likevel melde din interesse i en epost til oss og be om å bli satt på venteliste. Du vil da få litt informasjon og noen tips til hva det er lurt å begynne å trene på på egen hånd. Les først informasjonen under. 

Norske Redningshunder (NRH) er en landsomfattende, humanitær organisasjon med frivillige hundeførere som hvert år redder liv og deltar på flere hundre leteaksjoner i Norge. Vi setter stor pris på at nettopp du ønsker å bli en del av vår organisasjon.

NRH er en del av den frivillige redningstjenesten i Norge. Det er viktig at du er klar over at vi trener hunder og hundeførere frem til denne tjenesten, og at vi ikke primært er en instans for hundetrening. Mye av det som foregår i brukshundklubbene foregår også på trening i NRH, men det forventes at våre hundeførere deltar i reelle leteaksjoner når de har godkjent i henhold til gjeldende krav.

 

Du må også være klar over følgende:

  • Hunden din må være egnet. Det innebærer blant annet at hunden må være arbeidsvillig, mulig å belønne, ha mulighet for samarbeid med fører og være fysisk skikket for oppgavene. En instruktør i NRH kan hjelpe deg med å avgjøre om din hund vil egne seg.
  • Du som hundefører må være fysisk skikket til frivillig redningstjeneste, samt ha gjort deg opp en formening om hvordan du vil takle relle aksjoner. En leteaksjon varer som regel i mange timer, noen i flere døgn (da rulleres mannskapene). Du kan bli kalt ut når som helst på døgnet, og ofte går man alene på aksjon, også når det er mørkt. Du kan finne mennesker som er i dyp psykisk krise, du må kunne førstehjelp og være i stand til å utføre denne, og du kan komme til å finne omkomne.
  • Du må ha tid til å trene både deg selv og hunden, og opprettholde treningen i alle de årene dere er oppført på tjenestelista. Dette innebærer for de fleste to faste treningsdager i uka, gjerne en hel dag i helg og en ettermiddag/kveld i uka. I tillegg kommer kurs og samlinger, og all trening du selv må gjøre med hunden hjemme, blant annet holde den i fysisk god form.
  • Frivillig redningstjeneste i Norge er ikke kompensert økonomisk. Det tar mellom 2-3 år å trene frem en redningshund, og det koster omlag 150.000 kroner.
  • Mye av tiden på trening består i å lage oppgaver og å være figurant. Tiden egen hund er i aktivitet varierer, men du kan regne med 15- 30 minutter per økt. I hver økt skal alle hundene som har møtt til trening ha sin del. Hundene trenes en og en. Når din hund trenes er alle på laget fokusert på den. Resten av tiden er det din plikt å stille opp for de andre. En kveldstrening består av en økt og varer ca 3 - 4 timer. En lørdags- eller søndagstrening består av to økter. Det kan se ut som det blir lite trening per hund, men søkstrening er høykonsentrert trening for hunden. Når hunden ikke trenes ligger den i bilen, fortrinnsvis i bur.

 

Det er ulikt i de forskjellige distriktene i Norge hvordan man organiserer trening, og det kan også variere innen de ulike treningslagene. Felles er en dugnadsholdning der alle hjelper hverandre opp og frem. Dette felleskapet i NRH er vi stolte av, og det er menneskene i organisasjonen som er vår viktigste ressurs.

 

Selv om du kan forvente mange timer med slit, trening og kursing i NRH, vil du også oppleve samhold og nye vennskap i vår organisasjon. For mange er NRH en livsstil mer enn en fritidsaktivitet, og vi har medlemmer fra 18-årsalderen til langt over pensjonsalder. Det gjør vårt miljø unikt, og vi håper du vil være en del av dette.

 

Vi regner med at du har mange spørsmål, og en god del av dem kan du finne svaret på via www.nrh.no