Årsmøte 2018

Skrevet av: Maja Bruu Tanum Publisert: 16.02.2018

/media/49672/img_0533.jpg
Mike og Erik
Velkommen til årsmøtet i NRH dio 18. Det avholdes onsdag 7. mars kl 19 på Skjeestua, 2.etg. Vel møtt!

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Konstituering

a. Valg av møteleder

b. Valg av 2 personer som tellekorps

c. Opptelling av antall stemmeberettigede

d. Valg av referent

e. Valg av 2 personer for undertegning av protokoll

3. Årsberetning for 2017

a. Styrets beretning

b. Årsberetning fra treningslagene

c. Årsberetning fra Distriktsinstruktøren

d. Årsberetning fra Beredskapsansvarlig

4. Evaluering av ordningen med støtte til deltakelse på kurs og samlinger

5. Regnskap

6. Handlingsplan og budsjett

7. Innkomne forslag Det er ikke kommet inn forslag

8. Valg

9. Petter Schjørns Minnefond, referatsak Fondsstyret vil redegjøre muntlig for årets disposisjoner.

 

Husk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for at man skal ha møteog stemmerett på årsmøtet.