Distriktskontakter

1 - Oslo, Asker og Bærum

Eirik Stenhaugeirik.stenhaug@nrh.no

2 - Innlandet

Alf Dalbyalf.dalby@nrh.no

3 - Buskerud

Kjell Tore Bakketunkjelltorebakketun@gmail.com

4 - Telemark

Kristin E. Larsenkristin.eg.larsen@gmail.com

5 - Agder

Jannicke Rabbenjannicke.rabben@nrh.no

6 - Sør-Rogaland

Ronny Olsenjambo.olsen@hotmail.com

7 - Hordaland

Tor Monsentor.monsen@nrh.no

8 - Sogn og Fjordane

Helene H. Sæterdalaicohhs@hotmail.com

9 - Møre og Romsdal

Ronny Bunesronny.bunes@nrh.no

10 - Trøndelag

Lill Hemmingsen Bøelillboe@online.no

11 - Søndre Nordland

Cicilie Knutsenciciknut@online.no

12 - Hålogaland

Johan H. Weydahljohan.weydahl@gmail.com

13 - Troms

Marit Kiil Sillimarit.silli@gmail.com

14 - Finnmark

Tone Bjerknestone.bjerknes@nrh.no

15 - Østfold og Follo

Ronny Iversenronny.iversen@nrh.no

16 - Romerike

Kenneth Mathsenbkenneth.mathsen@gmail.com

18 - Vestfold

Henning Hansenhenning_ha@hotmail.com