Åpner for kurs og møter

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 22.12.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Fra 1. januar vil Hovedstyret tillate kurs og møter i NRH-regi, så fremt alle smitteverntiltak følges. Ler mer under:

Styrets vedtak:
Hovedstyret vedtok i sak 89/20, føringer med tanke på prøver, lokale treninger, samlinger/ kurs og operativ virksomhet. Dette vedtaket gjelder til 31.12.20
Nytt vedtak 01.01.21: Norske Redningshunder vil fortsatt rette seg etter de føringer nasjonale og lokale myndigheter gir. Årsmøter må gjennomføres men om det er restriksjoner, må dette gjennomføres elektronisk ved f.eks bruk av Teams.

1. Prøver: Det er gode prosedyrer for å gjennomføre dette. Det skal også være i henhold til gjeldende smittevernregler. Men det må tas hensyn til det lokale smittetrykket og eventuelle regler fastsatt av kommune eller fylke.
2. Lokale treninger: Lokale utendørstreninger kan avholdes så lenge smittervernreglene opprettholdes. Men det må tas hensyn til det lokale smittetrykket og eventuelle regler fastsatt av kommune eller fylke.
3. Samlinger / kurs: Samlinger, møter og kurs, kan gjennomføres fysisk, så lenge smittervernreglene opprettholdes. Men det må tas hensyn til det lokale smittetrykket og eventuelle regler fastsatt av kommune eller fylke.

4. Operativ virksomhet:
Ingen hundeførere skal komme inn i KO uten at de får beskjed om det fra OL/leder/Innsatsleder.
Husk også avstand utenfor KO når dere venter på oppdrag eller etter aksjonen er ferdig.

- Når dere evt skal inn i KO skal det brukes munnbind.
- Det skal brukes munnbind om man ikke greier å holde avstand på minimum en meter også utendørs.
- Er dere i karantene skal dere IKKE stille på aksjon.
- Husk å sprit hender og utstyr som GPS-er om andre har tatt på.
- Har du luftveissymptomer så holder du deg hjemme.
- Regelen for antall personer man har kontakt med/omgås med gjelder ikke på aksjoner