Revidering av smitteverntiltak for trening på det sentrale Østlandsområdet

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 31.01.2021

/media/50257/nrh-korona.jpg
Fra og med onsdag blir det lettelser i tiltakene rundt trening.

Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Østfold/Follo er per nå delt opp i tre forskjellige smitteområder, ring 1, 2 og 3.

I ring 1 er de strengeste tiltakene
I ring 1/rød sone ligger Oslo, Nordre Follo, Ås, Sarpsborg og Halden.

Distriktene Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Østfold/Follo åpner opp for utendørs trening, med enkelte unntak;
De som bor i ring 1/rød sone,Oslo, Nordre Follo, Ås, Sarpsborg og Halden, skal ikke dra ut av sine respektive bostedskommuner for trene.
De som bor utenfor ring 1/rød sone skal heller ikke kjøre inn til ring 1/rød sone for å trene.

Alle innendørs trening innstilles.

Alle må ta forbehold om at endringer kan komme raskt.

Disse tiltakene gjelder fra onsdag 3. februar 2021 og til 23.02.21.
De inneværende tiltakene  forlenges frem til onsdag.

Våre operative mannskaper, som utfører et samfunnskritisk oppdrag, kan fortsatt stille på leteaksjoner. Gjeldene smittvernregler skal følges.

Hold avstand, bruk munnbind og bruk håndsprit.