Buskerud

Buskerud er et stort og langstrakt distrikt i Norske Redningshunder, og er delt inn i flere lokale lag hvor det trenes aktivt, sommer som vinter. 

 

Vi har et godt og tett samarbeid med både Politidistrikt, lavnineberedskap med Norsk Luftambulanse, base Ål og andre frivillige hjelpeorganisasjoner i distriktet.

 

Felles for medlemmer i distriktet er ønske om å bli en ressurs som kan bidra i redningstjenesten. For å oppnå dette arrangeres det ukentlige treninger i de enkelte lag. Alle som ønsker å delta på våre treninger og samlinger er hjertelig velkomne, ta kontakt med ditt lokale lag og bli med!


Lokale lag

Alarmtelefon Buskerud 99 25 86 45

Fakta om Buskerud

Kontaktperson: Reidun Nørstebø Eidsvig

Telefon: 90 03 02 25

E-post: reidun.norstebo.eidsvig@nrh.no

Medlemmer: 163

Distriktsnummer: 3

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 30

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 7

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer: 0Distriktsstyret

Leder:  Reidun N Eidsvig
Nestleder: Tor-Oscar Kristiansen
Sekretær: Anne Weien Halvorsen
Kasserer: Berit Lysne
Styremedlem :Terje Olsen,
Vara: Kristian Hesthagen,
Vara 2: Elisabeth Sunsdal

Revisorer: Mette Gro Eriksen og Wivi Ann Karlsen
Kameratstøtter: Wenche Olsen, Ole Johan Bjørnstad og Sonja Moustgaard Hansen.
Valgkomiteen: Kjell Tore Bakketun, Marte Lerkelund og Anita Larsen.