Buskerud

Buskerud er et stort og langstrakt distrikt i Norske Redningshunder, og er delt inn i flere lokale lag hvor det trenes aktivt, sommer som vinter. 

Vi har et godt samarbeid med både Nordre- og Søndre Buskerud Politidistrikt, og lavnineberedskap med Norsk Luftambulanse, base Ål. Vi har også et godt og tett samarbeid med flere lokale lag av Røde Kors Hjelpekorps. 

Felles for medlemmer i distriktet er ønske om å bli en ressurs som kan bidra i redningstjenesten. For å oppnå dette arrangeres det ukentlige treninger i de enkelte lag. Alle som ønsker å delta på våre treninger og samlinger er hjertelig velkomne, ta kontakt med ditt lokale lag og bli med!


Lokale lag

Alarmtelefon Buskerud 99 25 86 45

Fakta om Buskerud

Kontaktperson: Kjell Tore Bakketun

Telefon: 90 19 73 02

E-post: kjell.tore.bakketun@nrh.no

Medlemmer: 104

Distriktsnummer: 3

  • Godkjente ettersøknings ekvipasjer: 15

  • Godkjente lavine ekvipasjer: 6

  • Godkjente katastrofesøks ekvipasjer: 1