Kirkenes

Treningslaget i Kirkenes har to faste treningsdager, onsdager og søndager. Det avtales gjerne treninger utover disse dagene, dette via en egen facebookgruppe. 

Kontaktperson for treninger på sommerhalvåret er Tone Bjerknes.

Kontaktperson for treninger på vinterhalvåret er Hilde Stenbakk. 

 


Tone Bjerknes 924 38 846

Hilde Stenbakk 416 50 330