Kirkenes

Treningslaget i Kirkenes har to faste treningsdager, onsdager og søndager. Det avtales gjerne treninger utover disse dagene, dette via en egen facebookgruppe. 

Kontaktperson for treninger er Tone Bjerknes. 

 


Tone Bjerknes 92438846