Invitasjon Til Gjensidig Ledelse

Skrevet av: Anita Seilen Publisert: 20.06.2019

/media/50087/113.jpg
Høsten 2018 ble FORF-Hordaland forespurt om å sende en søknad til Gjensidigestiftelsen om midler til bruk i vårt område. En gruppe med representanter fra medlemsorganisasjonene utformet en søknad som omfattet følgende tema, Kommunikasjon og samband, Nettbrett redder liv, Gjensidige ledelses program og Samtrening og øvelser. Gjensidige stiftelsen innvilget søknaden.

Temaet Gjensidige ledelsesprogram er utvikling og gjennomføring av et lederkurs på tvers av organisasjonene. Prosjektgruppen er nå klar for å finne deltagere til tidenes første kurs.

Helgene vil vare fra fredag kveld til søndag formiddag. Kost og losji dekkes av arrangør.

Modul 1 13. – 15. september.
Modul 2 22. – 24. november.
Modul 3 31. jan – 02. februar

Forutsetninger for å delta

• Være fylt 18 år ved kursstart
• Ha et lederverv
• Godkjent av egen organisasjon
• Kunne delta på alle kurshelger

Påmelding stenger 4. august og svar på plass kommer innen 10. august. Dette for at vi vil fordele
plassene på medlemsorganisasjonene i FORF.

Om Gjensidig ledelse – Programmet:

Dette er et lederutviklingsprogram som skal sette fokus på utvikling av trygge og gode ledere i den
frivillige redningstjenesten, både som lagleder, aksjonsleder og administrativ ledelse.
Erfaringsdeling mellom deltakerne står sentralt i programmet; her gis det mulighet for å dele gode
løsninger på tvers av organisasjoner og fagfelt!

GLP skal være en arena der ledere – erfarne og nye møtes - både for egen utvikling og for å
kunne bidra til å utvikle andre.

GLP har fokus på personlig utvikling og relasjonsledelse, er tilrettelagt med praktiske øvelser,
erfaringsdeling, refleksjon og dialog gjennom:

• Helgesamlinger med tematiske bolker om ledelse.
• Personlig veiledning av den enkelte deltaker i forhold til videre utvikling i lederrollen i
redningstjenesten.


Hva får man igjen for å delta?

I et lederutviklingsprogram kan man støtte, veilede og inspirere, men til syvende og sist er det din
egen motivasjon, valg og innsats som fører til resultater for deg selv og effekt for din forening.

I FORF sitt lederutviklingsprogram «Gjensidig ledelse» får du som leder bl.a.:

• Utvikle deg som person og som leder i din redningsorganisasjon
• Bidra med dine erfaringer i å utvikle andre
• Kompetansebevis
• Bygge nettverk mellom organisasjonene og på tvers av aktiviteter
• Bli kjent med andre ressurspersoner i den frivillige redningstjenesten!


Link for påmelding:  

https://response.questback.com/hordalandrdekors/GLP2019

 
Påmeldingsfrist: 4. august 2019

 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen