NRH Ørsta og Omegn Lag


Norske Redningshunder Ørsta og Omegn Lag vart stifta i 1992.  
Lokallaget er eit lokallag under Norske Redningshunder Møre og Romsdal Distrikt, og har omlag 30 medlemmer som ynskjer å bidra til den frivillige redningstenesten. For å bli medlem hos oss må du vere medlem i Norske Redningshunder, enten som aktivt medlem eller støttemedlem, og vere busett i Møre og Romsdal. I lokallaget har vi alt frå erfarne hundeførarar som har hatt fleire redningshundar, til rekruttar som er på veg opp og fram. Ørsta og Omegn Lag samarbeider godt med distriktet, og har tradisjon for å ta vare på aktiviteten innan lavineutdanning og beredskap. Ørsta/Volda har sin geografi med bratte fjell og rasfare, gjer det naturlig for oss å ha lavine som ein del av aktiviteten. Opprinneleg var NRH Norske Lavinehundar og utdanna lavinehunder. Lavine er fokusområdet for lokallaget, men mange av våre medlemmer har eller er på veg til godkjenning også som ettersøkningsekvipasje. 
Medlemmene våre trenar difor heile året og har tilbod om  fellestreningar tirsdag, torsdag og søndag i Ørsta-/Volda-området. Kontaktinformasjon styreleiar Per Gunnar Engetrøen:

per.gunnar.engetroen@nrh.no

Tlf: 48176580
Vårt Kontonummer er: 3992.51.10845