NRH Nordmøre lag

Norske Redningshunder Nordmøre Lag. 
Lokallaget er et lokallag under Norske Redningshunder Møre og Romsdal Distrikt, og har omlag 30 medlemmer som ønsker å bidra til den frivillige redningstjenesten. For å bli medlem hos oss må du være medlem i Norske Redningshunder, enten som aktivt medlem eller støttemedlem, og være bosatt i Nordmøre eller Romsdalen. I lokallaget har vi alt fra godkjente ekvipasjer både lavine og ettersøkning, til rekrutter som er på veg opp og fram. Lokallaget samarbeider godt med distriktet, og har ekstra fokus på støtte til katastrofeutdanning og beredskap for hele distriktet. 
Lokallaget har hatt en rivende utvikling og har fått mange ekvipasjer både på A og B-nivå de siste årene. 
Medlemmene våre trener heile året og har treninger fordelt over tre treningsområder som er Sunndalen, Kristiansund og Molde-regionen.

Kontaktinformasjon styreleder Pia Gammelsæter:
E-post: pia.gammelsater@nrh.no
Tlf: 951 47 365

Vårt Kontonummer er: 4035.18.12577
E-post: styretnordmore@nrh.no