Midlertidig stans av organiserte treninger i Oslo, Asker og Bærum

Skrevet av: Marit Stormoen Publisert: 10.11.2020

/media/50338/nrh-korona.jpg
Nye tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset i områder med mye smitte fører til at vi midlertidig må stanse all organisert trening i vårt distrikt.

Det er innført stans av organiserte fritidsaktiviteter for voksne i vårt distrikt, og vi må derfor midlertidig stanse alle organiserte treninger i Norske Redningshunder, Oslo, Asker og Bærum. Stansen iverksettes umiddelbart. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet hvor lenge dette vil vare.

Presisering: 

  • Nabodistrikt: Treningsforbudet innebærer at det ikke er rom for å arrangere treninger i nabodistrikt med et annet regelverk. Det er viktig å minimere reising og kontakt i denne tiden.
  • Prøver: Det er fortsatt mulig å delta på prøver i nabodistrikt, og småprøver kan avholdes i vårt distrikt så fremt dette gjøres på en smittevernmessig tilfredsstillende måte. Instruktør/prøveleder er ansvarlig for at smittevernregelverket overholdes. 

For mer informasjon om tiltak i Norske Redningshunder nasjonalt, se nyhetssaken fra hovedstyret.

Med vennlig hilsen Styret i NRH, Oslo, Asker og Bærum.