Nye tiltak vedtatt av Hovedstyret 05.11.20

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 05.11.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Nasjonale myndigheter har i dag iverksatt strengere tiltak mtp. Covid 19. Hovedstyret har i møte torsdag kveld, i samråd med FTU, NBU og EDU, fattet følgende vedtak: 

 1. Prøver: Det er gode prosedyrer for å gjennomføre dette. Det skal også være ihht gjeldende smittevernregler. Men det må tas hensyn til det lokale smittetrykket og eventuelle regler fastsatt av lokale myndigheter. 

2. Lokale treninger: Lokale utendørstreninger kan avholdes, så lenge smittervernreglene opprettholdes. Men det må tas hensyn til det lokale smittetrykket og eventuelle regler fastsatt av lokale myndigheter. 

3. Samlinger, møter og kurs: Samlinger, møter og kurs, skal ikke gjennomføres fysisk. Kun digitalt.  

Det gis en generell utsettelse til alle som behøver 1.hjelp eller repetisjon 1.hjelp.
Det gis en utsettelse til 01.07.
21. 

4.Operativ virksomhet:  

VIKTIG: Fra i dag og inntil videre skal ingen hundeførere komme inn i KO uten at de får beskjed om det fra OL/søksleder/Innsatsleder. 

Husk også avstand utenfor KO når dere venter på oppdrag eller etter aksjonen er ferdig.  

• Når dere evt skal inn i KO skal det brukes munnbind. 
• Det skal brukes munnbind om man ikke greier å holde avstand på minimum en meter også utendørs. 
• Er dere i karantene skal dere IKKE stille på aksjon. 
• Husk å sprite hender og utstyr som andre har tatt på, som GPS-er. 
• Har du luftveissymptomer så holder du deg hjemme. 
• Regelen for antall personer man har kontakt med/omgås med gjelder ikke på aksjoner 

Distriktene anmodes til å gi støtte på 100 kr til alle hundeførere og OL for å kjøpe munnbind og Antibac til bruk på aksjon. Dere sender inn kvittering på kjøp samt kontonummer til styret. Dette er en engangssum ut 2020. Forutsetter selvsagt at dere er på aksjon. 

Informasjon fra Hovedstyret til distrikslederene er sendt på e-post 

Smittervernregler og veiledere finner dere i NRH håndbok, under instrukser. 

 Vedtaket gjelder fra 05.11.20 til 31.12.20