Kontakt

Kontakt; den mest grunnleggende øvelsen for all trening av hund! Har du en god kontakt, får du en hund som følger deg; – lydhør og oppmerksom!

Grunnen til at kontakten er så veldig viktig, er at god kontakt med hunden åpner for kommunikasjonskanalene mellom eier og hund. Det legger derfor grunnlaget for all videre trening, uansett hva det måtte være.

Prøv å forstå hunden din. Lær deg gjerne ”hundespråket”!

Da blir hunden trygg på deg, den forstår lettere hva du vil/mener, slik at misforståelser unngås.

På denne måten reduseres også stresset i hunden. En hund er nemlig ALDRI bevisst ulydig!!!

For å bygge denne relasjonen, gjelder ett enkelt prinsipp: belønn hundens EGNE initiativer til kontakt!

I dette samspillet der begge både får og gir – blir begge vinnere!

Selv lærer du hunden bedre å kjenne. Du lærer deg å tolke hundens språk og signaler og kan derfor respondere på en riktigere måte overfor hunden. Til gjengjeld får du en hund som lystrer med GLEDE. Hunden lærer seg å være oppmerksom og lydhør og kan derfor få en tilværelse i større frihet.

NB!!! Unngå konflikter, mas og irritasjon! Dette er VELDIG ødeleggende for samspillet mellom dere. Hunder er konfliktunnvikere, en aggressiv (sur) eier vil den derfor prøve å unngå!

Vi vet jo alle at kommunikasjon mellom to individer bli dømt til å misslykkes hvis det stadig forekommer konflikter, kamp, irritasjon og mas!

I stedet får man stress, avstandsøkende signaler og unnamanøvrer.

Du får en hund som unngår å søke kontakt!

Blir man irritert så får man ofte en “lav hund”, – som ikke synes det er gøy å trene. Hunden vil prøve å unngå deg og å avlede deg. – Da kan den finne på mye rart! Hunden kan reagere med å rase rundt, hoppe og bite i kobbelet, – springe i veg til andre hunder osv. Dette kan føre til stress og frustrasjon hos dere begge!

En hund har behov for sosial kontakt og stimulans på samme måte som mennesker. Får ikke hunden en meningsfull hverdag, vil behovet for å søke kontakt og nærhet med mennesket (deg) minske. Dermed må DU ta initiativet til kontakt og du havner i en situasjon der du må mase deg til hundens oppmerksomhet og nærhet. Dette er absolutt IKKEønskelig!!!

Derfor; forsterk RIKTIG oppførsel på RETT tidspunkt! Da får du en hund som til stadighet vil oppsøke DEG!

For stor intensitet og aktivitet kan føre til att hunden demper deg og ligger lavt i terrenget fordi den føler seg utrygg i situasjonen. Du blir rett og slett for mye for hunden. NB! Dette er individavhengig!

For å BYGGE kontakt og få hunden til å følge etter deg gjelder det å være oppmerksom på hunden. Belønn hundens egne initiativer til kontakt! Når hunden ser på deg eller nærmer seg deg UTEN at du sier noe, belønner du den, ALLTID! Belønningen kan komme i form av godbiter, lek eller en ARBEIDSOPPGAVE som igjen vil føre til godbit eller lek.

Det eneste viktige er at hunden ser på deg eller nærmer seg deg SPONTANT, – UTEN NOEN FORM FOR KOMMANDO ELLER SIGNAL.

Belønningen kan og skal varieres. Belønn den oppførselen du vil ha, ellers vil hunden aldri øke antall kontakter. Varier. Bruk forskjellige måter å stimulere hunden til å søke kontakt. Dette bør alltid gjøres på turen.

Øyenkontakt skal bygges på tillit og positiv forventning, – ikke krav!

Pass derfor på å tenke over hva slags blikk du sender hunden din! Husk hunder er eksperter på små, små signaler!!!

Du kan gjøre øynene mindre, ved å senke øyenlokkene, sånn at blikket blir mykere, vennligere og ikke så truende. Det kan være lettere for en hund at du står oppreist og ser ned på den (øynene virker mindre) enn at du er i hodehøyde og stirrer på den. NB! Mange hunder misliker nærkontakt av ansikter!

Belønn hunden når den søker øyekontakt, med ett kort mykt bra og en godbit.

Vil du øke den sosiale aktiviteten nær deg, setter du deg ned samtidig som du vrir deg fra hunden, slik at den aktivt må søke deg.

Er hunden lengre vekk, beveger DU deg vekk fra hunden og setter deg ikke ned før hunden er en armlengdes avstand fra deg.

Pass i dette tilfelle på at det er øyekontakten du belønner, ikke sitt eller andre ting…

Det skal i dette tilfellet ikke være noen kommando, og hunden skal ikke holdes fast. La hunden jobbe aktivt for å søke kontakt. Intensiteten vil øke hvis du lar hunden få ta godbiten fra munnen din, som belønning. Eller belønn med godbit i nærheten av ansiktet ditt. La hunden få kjempe for å få nærkontakt med deg for å få belønningen. (Ikke overdriv).

Å klappe hunden kan øke hundens passivitet! Den kan begynne å vise uvilje mot å nærme seg eieren! Hunden kan oppfatte klappet som ett dominans signal, det er derfor viktig art du leser hundens kroppsspråk!

Det du kan gjøre i stedet er å dytte forsiktig i hunden med skulderen din (lekende), samtidig som du vrir kroppen vekk fra hunden. Pass på å snu hodet og blikket! Dette er en mye større belønning for hunden enn klapping, du kan sammenligne det med hunder som hilser eller leker sammen….

Du skal avbryte kontakten/ leken med hunden før hunden blir lei. Det gjør du ved enkelt å snu deg vekk, eventuelt går vekk fra hunden.

Skulle hunden gå fra deg midt i en belønning, så dytt lekent i den! Dette er den beste måten å skape behov for mer kontakt på!

Det er ikke mengden, men tidspunktet og hvor mye hunden må jobbe for å få din oppmerksomhet som er det avgjørende.

Hunden skal søke kontakt med deg, – ikke omvendt! Skulle det omvendte skje indikerer det feil trening! Finn ut hva som spontant utløser det at hunden søker kontakt med deg.

Mange sier du ikke skal gi hunden oppmerksomhet når den søker deg, fordi da er det den som er leder ikke du…. FEIL! Når hunden søker deg, belønner du den som en god leder ville gjort, men du skal aldri smigre og lokke på hunden.

Er hunden uinteressert i deg, så ta en lengre time-out. Gå vekk fra hunden. Ikke gå tilbake før hunden er oppmerksom og fokusert på deg. Han skal tigge/be med blikket om å få lov til å jobbe. Så legg godt merke til hvordan blikket da ser ut!

Viser hunden glede når du kommer tilbake til den, så ros den og start treningen. Hvis ikke så må du gjenta prosedyren.

Samarbeidet skal også fungere i naturen! Belønn derfor ALLE forsøk på kontakt (gjelder valp/unghund).

Husk du har ansvar for omgivelsene. En hund finner fort på andre ting på egen hånd hvis ikke du er oppmerksom på hunden. Du må jobbe for at dere skal få til samarbeidet.

Ikke vær ett anker som henger på slep! Vær en arbeidsleder! Start å jobbe med hunden i nøytrale situasjoner, så øker du til vanskeligere situasjoner etter hvert. Til slutt skal øvelsene også fungere i akutte situasjoner. Det grunnleggende må og skal fungere!

Du starter med å finne en kravløs situasjon, der dere bare har et positivt samvær. Finn ut hva hunden liker; leke med ball, søke etter godbiter, hoppe opp på steiner, murer o.l. Få lov til å gjøre triks, osv.

Siden bygger du videre på øvelsene, helt til de er generalisert…..

LYKKE TIL !!!


Skrevet av Ghita Fossum

Artikkelen ble skrevet av Ghita i 2007