Sponsorer

Kan du tenke deg å sponse oss?

Vi stiller årlig på mellom 30-40 leteaksjoner i hele Rogaland. Vi er interesserte i sponsorer for å finansiere beredskapsarbeidet vårt.

 

Vi kan som elementer i en sponsoravtale eksempelvis holde foredrag for ansatte og kunder om beredskapsarbeidet vårt, hvordan holde seg innenfor sikre grenser på tur eller demonstrere hvordan vi søker etter savnede.

 

Om du er interessert, kan du kontakt med leder for NRH Rogalands styre, Aud Gulaker Finbak. Hun kan nås på email aud.gulaker.finbak@nrh.no.