Praktisk trening i ettersøkning

Her er noen tips på hva man må/bør trene på, ikke for bare å bestå ukas arbeid….., men for å stille sterkest mulig på en redningsaksjon når man er A-godkjent. Vår formålsparagraf sier at vi skal trene hunder og førere til bruk for redningstjenesten, og da er det dette som er vår målsetting! Det er hunder og førere som er nyttige for redningstjenesten vi vil utvikle og som vi må prioritere. Det man får tid til å trene på i løpet av ukas arbeid er bare en brøkdel av det man vil oppleve ute på en redningsaksjon. Dette er skrevet i stikkordsform, så hvis noen lurer på noe kan man bare spørre.

Søksformer man kan bruke på redningsaksjoner:

 • Fritt søk = hunden søker fritt foran/til sidene for fører, ofte i tildelte teiger/områder
 • Patruljesøk = hunden søker i line
 • Lyttepost = man sitter stille med hunden litt høyt i terrenget og hunden skal markere på lyder av mennesker som beveger seg eller som roper/lager lyder
 • Spor
 • Rundering
 • Kombinerte søksformer

I forbindelse med fritt søk må/bør man trene på:

 • Fritt søk der man leter etter et/flere spor
 • Gi hunden flest mulig erfaringer i å søke/finne og følge opp et fertsbilde i alle mulige områder som bla Østraadt rør, ResQ, søk i bygg mm. På slike steder er ofte fertsbbildet ”forstyrret” og det er vanskeligere å lokalisere figuranten.Dette gir hunden og føreren viktige erfaringer man får bruk for på leteaksjoner
 • Melding på gående, skjulte og figuranter i tre, samt melding på sekk, jakke, sykkel ol – se også punkter under melding – rundering ( lengre ned her )
 • Fritt søk der man inimellom bruker runderingslag
 • Fritt søk, mens man går på kompasskurs
 • Orientering : Orientere seg mens man søker så man ikke forlater sin tildelte søketeig
 • Søk i område med husdyr
 • Disponere hundens krefter, legge inn pauser med ”mat” og vanning
 • Søke på alle døgnets tider
 • Ha figurant på lang avstand der hunden i første omgang får lite fert og så selvstandig må jobbe seg nærmere og nærmere til den gjør funn

I forbindelse med patruljesøk må/bør man trene på:

 • Finne figuranten ved hjelp av vind, lyd og spor
 • Søk i områder med husdyr
 • Se flere punkter under fritt søk
 • Søke med flere hunder i området
 • Kunne sitte i ro i lengre tid ved/foran fører og jobbe/ bruke sansene, uten å stresse

I forbindelse med kombinerte søksformer må/bør man trene på :

 • Gå spor fra sekk/jakke funnet på fritt søk/rundering
 • Etter funn på rundering, gå rett i feltsøk etter gjenstander personen har mistet i nærområdet rundt figuranten
 • Gå spor og la hunden få overvær mens den sporer og ta et/flere runderingslag/fritt søk
 • Veksle mellom patruljesøk,rundering og fritt søk

I forbindelse med spor må/bør man trene på:

 • Finne sporet mens hunden er i fritt søk eller patruljesøk, stadig eldre spor og lengre søk før hunden kan finne sporet
 • Sporoppsøk fra sekk, jakke, sykkel, bil, hytte ol, stadig eldre spor
 • Sporoppsøk med andre hunder, husdyr, folk i området, stadig eldre spor
 • Sporoppsøk på alt fra 50 m til opp mot 1 – 2 km, også eldre spor
 • Sporoppsøk langs vei/grusvei ol
 • Spor med forstyrrelser som andre hunder, folk, eller husdyr i nærheten
 • Spor som er krysset av andre folk, en og flere personer. Krysset spor som går parallelt en stund
 • Spor der det er lagt opp til sportap, feks gå et stykke i bekk, på steiner, gå tilbake i eget spor, trampe over et stort område før man går videre, ol
 • Paralellspor der flere hunder går spor i samme område/samme retning og som også kan krysse hverandre ol
 • Spor gjennom gruppe, som står, går, sitter og spiser… ol
 • Gamle spor på inntil minst et døgn
 • Spor på ulike typer underlag som grus, stein, gress, myr, barnåler, fjell, skog, rundt hytter, ved stranden, over gjerder og gjerdeklyvere osv osv . Også kombinere ulike underlag i samme sporet.
 • Gå spor etter flere personer som har gått sammen
 • Flere hunder går samme sporet, en starter mens resten følger på bak, man bytter etter en stund
 • Gå spor til alle døgnets tider og i allslags vær
 • Spor som krysser og går langs grusvei/vei et stykke
 • Gå lange spor på flere km, ta pauser underveis for så å gå videre
 • Hunden skal apportere/markere alle typer gjenstander i sporet

I forbindelse med lyttepost må/bør man trene på:

 • La hunden søke og melde på figurant som hunden hørte lyden av ( ikke overvær) eller ta sporet etter figuranten hunden kun hørte
 • Sitte alt fra 5-10 min til en/to timer på lyttepost før lyden kommer
 • Lære å lese hunden, bla prøve å se forskjellen på om hunden markerer på mennesker eller på dyr som beveger seg i terrenget
 • Man kan også la hunden få erfaringer ved både syn og luktesansen mens man sitter i ro på post

I forbindelse med rundering må/bør man trene på:

 • Selvsagt alle runderings elementene, men etterhvert tenke mer praktisk søk, bla :
 • Melding, se under fritt søk +
 • Meldingstrening : Hvis mulig bruke barn, eldre personer og alle typer ”rare” figuranter, feks at figurant stikker av etter melding, fig. Som synger…, fig. Som er redd hunder og som skriker og vifter med armene, flere fig i gruppe, fig som sitter på en sekk og spiser, fig med hund (vi leter ofte etter jegere og mange har hund med seg..)
 • Rundere på kompasskurs i ukjent terreng
 • Rundere i alle tenkelige miljøer og i alle typer terreng for å gi hunden og en selv flest mulig erfaringer
 • Se flere punkter under ”fritt søk” som gjelder begge søksformer

I tillegg må man trene på/ få erfaring i:

 • Førstehjelp
 • Sambandsprosedyrer
 • Helikopterløft hvis mulig, i hvertfall trene på at hunden må ha på snutebånd/munnkurv, bli løftet opp av fremmede, sitte tett sammen med andre hunder i helikopter/bil/båt ol
 • Orientering og bruk av GPS, også i mørket
 • Hvordan pakke beredskaps sekken og hva den bør inneholde
 • Hva gjør man og hva spør man om når man ankommer et skadested/ko ?
 • Ha kondisjon nok, både hund og fører, til et par mil i ulendt terreng pr dag, ofte over flere dager.

Skrevet av Tone Larsen

Artikkelen ble skrevet av Tone i 2007