Utdanning av hund og fører

Det tar i gjennomsnitt to til tre år å utdanne en redningshund. Det er et eget godkjenningsprogram som uavhengig av disiplin starter med et introduksjons- og grunnkurs. Det er en teoretisk og praktisk innføring for deg som fører. For hunden er første steg et kurs i praktisk hundearbeid.  

Gjennom utdanningen må fører lære å ta vare på seg selv og hunden i all slags vær og føre, førstehjelp og bruk av elektroniske hjelpemidler som GPS med kartverktøy, samband og sender/mottaker-utstyr. 

For å trene i Rogaland distrikt må du ha gjennomført et forkurs. På kurset gjennomgås viktige prinsipper for NRH, hva det vil si å være medlem i en redningsorganisasjon og trene fram en redningshund, info om treninger, en praktisk test for å se om hunden egner seg som redningshund og hva en bør prioritere på treningene framover. Kurset avholdes normalt 1-2 ganger i året. Det koster kr. 300,- Etter gjennomført forkurskurs kan du ta kurset i praktisk hundearbeid. 

Hunden bør være glad i folk, sosial med andre hunder, miljøsterk, ha lekelyst og evne til å jobbe selvstendig. Den skal være vaksinert, frisk og i god kondisjon. Du må være glad i å tilbringe masse tid ute og være villig til å legge ned mange treningstimer i din egen og andres hunder. Å være i god form er en fordel.

Du kan melde deg på introduksjonskurset ved å sende en mail til lederen av distriktet vårt med ditt navn, kontaktinformasjon (email og telefonnummer), hundens navn, rase og alder. Du kan ta kurset selv om du ikke har hund.

Før du kan godkjenne og stå på beredskapslisten, må du som hundefører ha fylt 18 år, hunden ha fylt to år. Du kan godkjenne i de to hoveddisiplinene ettersøkning og lavine samt tilleggsdisiplinen USAR:

Ettersøkning

Ettersøkning er den formen for søk som foregår på barmark. Det kan være alt fra bebyggelse til søk i skog og mark. Under utdanningen skal hunden lære å benytte sine naturlige søksevner i samarbeid med fører. Det fokuseres blant annet på ulike søksøvelser som spor, sporoppsøk, rundering, teigsøk, patruljegang og flankesøk. De samme øvelsene skal også øves på i mørket. Hundeførers oppgave er å lede hunden slik at ekvipasjen dekker sitt tildelte område.

Lavine

En lavinehund brukes for å finne savnede personer i snø. Hundens luktesans gjør at den kan finne mennesker som ligger flere meter under snøen. Tiden er en avgjørende faktor. For å få hundene raskt inn til rasstedet må de kunne fraktes i helikopter og på snøscooter, noe som inngår i opplæringen. En lavinehund læres opp til å markere når den kjenner lukten av mennesker, enten ved å gi hals (bjeffe) eller grave i snøen. Den kan også melde på personer oppå snøen. Hundeførers oppgave er å lede hunden slik at de sørger for å dekke hele området.

Katastrofesøk

Katastrofesøk er den søksformen som benyttes i sammenraste bygninger og katastrofeområder. Det er en tilleggsutdanning som kan tas etter godkjennelse innenfor ettersøkning eller lavine. Hundeførerne får opplæring i hvordan de skal forholde seg under aksjoner i katastrofeområder. Forholdene er mer ekstreme, med røyk, støy og andre forstyrrelser enn ellers. 


Livet som hundefører

Våre medlemmer forteller om sine erfaringer fra redningsaksjoner.

Les historiene
Vanlige spørsmål

Les vanlige spørsmål og svar om emner knyttet til NRH

Gå til vanlige spørsmål