Styret i Telemark informerer

Informasjon fra styret i Dio 04 

 

Ofiice 365 – epostadresser
Gjennomgang og bruk av Office 365 er tidligere beskrevet i Redninghunden. Her er en kort oppsummering:

http://www.office.com

Alle medlemmer har en @nrh.no-epostadresse. Eks fornavn.etternavn@nrh.no eller fornavn.mellomnavn.etternavn@nrh.no .
Dette er autogenerert ut fra medlemsinformasjonen som ligger i basen.
Ø blir O, Æ og Å blir A.
Epostadressen er påloggingsnavnet.
Passord er i formatet Nrh+<medlemsnr> , eks. Nrh12345 . Man må bytte passord ved første pålogging.  Spørsmål kan evt. rettes til: emil.fillingsnes@nrh.no