Styret i Telemark informerer

Informasjon fra styret i Dio 04 – april 2018

 

A-prøve ettersøkning
Det blir gjennomført A-prøve i Telemark 21.05. Kontakt DI Theresia Staaland for påmelding.

 

Felles temabasert treningsdag
26.08.18 vil DI i samarbeid med Emil F. arrangere treningsdag med fokus på:  «Førsteinnsats på aksjoner». Temaet vil bli tilpasset til ulike nivåer. Ytterligere informasjon med påmelding vil komme på fb og hjemmeside.

 

Trening med instruktør/DI
DI vil samarbeide med lagene om å sette opp enkelte treningsdager med instruktør. Følg med på terminlista.

 

B-ukas arbeid i Bø
Det vil bli arrangert B-kurs i Bø 5.–9.september 2018. (Oppmøte onsdag 5.9.18 – kveld). Kurset avholdes i forbindelse med Bø - samlinga 2018. Kurset legges på terminlista. Distriktets medlemmer har fortrinnsrett.

Påmelding snarest til Kristin Larsen på e-post: kristin.e.larsen@nrh.no

 

Søknad om midler til kurs
Det er fortsatt en del bundne midler på konto fra gamle Midt-Telemark og Grenland lag. Disse midlene skal brukes til kurs og kompetanseheving. Medlemmer tilhørende disse lagene  kan søke styret om støtte til kurs. Gjelder fra B-nivå. Søknader vil bli vurdert fortløpende av styret og ordningen varer ved til potten er tom.

 

Invitasjon til sporkurs
Tema: spor på hardt underlag  
Instruktør: Kittil Haugen
Sted:
Tid: Lørdag 26.05.18 kl. 10.00–16.00
Pris: kr 250,- 
Påmeldingsfrist: 12.04.18                                                                                                                                         

Kurset har begrenset med plasser. Ved stor interesse vil det bli vurdert å leie inn en ekstra instruktør. For å delta på kurset må hundefører har grunnleggende ferdigheter i sporarbeid og ha deltatt på treninger med NRH over en periode. Styret vil gjøre utvalg av deltakere ut i fra lagstilhørighet og nivå.

Send påmelding til: kristin.e.larsen@nrh.no

 

Treningslag – kontaktperson
Midt-Telemark og Grenland lag fungerer i dag som treningslag uten eget styre. Lagene må velge en kontaktperson. Oppgaven er følgende:

  • Være bindeledd mellom styret og treningslaget
  • Ha ansvar for at det blir laget lokale treningslister
  • Ha oversikt over treningsterreng og koordinere kontakten med grunneiere
  • Være kontaktperson for laget på Dio 04 sin hjemmeside

Det er ingen forutsetning at kontaktpersonen må være medlem i styret, men det er en fordel om disse oppgavene kan sees i sammenheng.

Ofiice 365 – epostadresser
Gjennomgang og bruk av Office 365 er tidligere beskrevet i Redninghunden. Her er en kort oppsummering:

http://www.office.com

Alle medlemmer har en @nrh.no-epostadresse. Eks fornavn.etternavn@nrh.no eller fornavn.mellomnavn.etternavn@nrh.no .
Dette er autogenerert ut fra medlemsinformasjonen som ligger i basen.
Ø blir O, Æ og Å blir A.
Epostadressen er påloggingsnavnet.
Passord er i formatet Nrh+<medlemsnr> , eks. Nrh12345 . Man må bytte passord ved første pålogging.  Spørsmål kan evt. rettes til: emil.fillingsnes@nrh.no