Kontakter i Trøndelag distrikt

Trøndelag distrikt har følgende styre for 2020:

Leder: Lill Hemmingsen Bøe, mobil:45 61 95 90 e-post: lill.hemmingsen.boe@nrh.no

Nestleder: Monika Larsen, mobil: 46 80 30 90 e-post: monika.larsen@nrh.no

Kasserer: Fride Skjefte,

Sekretær: Jorg Jørgensen,

Styremedlem: Berit Østborg,

 

Andre verv:

Distriktsinstruktør sommer: Anne Kathrine Dille

Distriktsinstruktør vinter: Martin Bøe

Beredskapsansvarlig: Wenche Nilsen

Kameratstøtte: Anne Kathrine Dille og Martin Bøe