Kontakter i Trøndelag distrikt

Trøndelag distrikt har følgende styre for 2022:

Leder: Monika Larsen, mobil: 468 03 090 e-post: monika.larsen@nrh.no

Nestleder: Torunn Fjæran, mobil: 452 09 659 e-post: torunn.fjaran@nrh.no

Kasserer: Axel Jacobsen, e-post: axel.jacobsen@nrh.no

Sekretær: Ingunn Melby, e-post: ingunn.melby@nrh.no

Styremedlem: Natasha Wiik, e-post: natasha.wiik@nrh.no

 

Andre verv:

Distriktsinstruktør sommer: Anne Kathrine Dille

Distriktsinstruktør vinter: Martin Bøe

Beredskapsansvarlig: Jorg Jørgensen

Kameratstøtte: Hege Ingebrigtsvoll Feragen og Berit Sandnes Østborg